Tamilnadu Home - தமிழ் - வெப்துனியா தமிழ் - சிறுமி ஹாசினி வழக்கு ; குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் : கிளம்பிய எதிர்ப்பு

சிறுமி ஹாசினி வழக்கு ; குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் : கிளம்பிய எதிர்ப்பு


20 June 2018 05:28

சிறுமி ஹாசினி பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், கொலையாளி தஷ்வந்திற்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கி தீர்ப்பளித்த.
சிறுமி ஹாசினி வழக்கு ; குற்றவாளிக்கு ஜாமீன் : கிளம்பிய எதிர்ப்பு. This article is published at 20 June 2018 05:28 from Webduniya Tamil News, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on வெப்துனியா தமிழ் >>

Tags : சிறுமி, ஹாசினி, வழக்கு, குற்றவாளிக்கு, ஜாமீன், கிளம்பிய, எதிர்ப்பு


Share